Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé

Chi tiết bài viết Tin tức nổi bật

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé

Chiều ngày 17/02/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tiếp công dân Nguyễn Văn Bé, ngụ phường 3, thành phố Cao Lãnh, có khiếu nại liên quan lĩnh vực đất đai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương và lãnh đạo các sở,
ban, ngành tỉnh, thành phố Cao Lãnh tại buổi tiếp công dân Nguyễn Văn Bé.

Ông Nguyễn Văn Bé có diện tích đất bị thu hồi là hơn 237 m2, gồm đất ở và đất trồng cây lâu năm để Nhà nước thực hiện Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh. Ông Bé được bồi thường, hỗ trợ đúng quy định và được bố trí 01 nền tái định cư tại Dự án Lia 2.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Bé trình bày khiếu nại về việc yêu cầu được giao thêm 01 nền đất ở theo hình thức trả chậm, không thông qua đấu giá để ổn định cuộc sống.

Chia sẻ khó khăn với gia đình ông Nguyễn Văn Bé, đồng thời xem xét các yếu tố liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh rà soát, quy hoạch cụm dân cư và xem xét yêu cầu nêu trên của ông Nguyễn Văn Bé.

Ánh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm