Xuất bản thông tin

null Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 02/2020

Chi tiết bài viết Tin tức nổi bật

Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 02/2020

Ngày 15/02/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất kéo dài thời gian cho học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm dạy nghề, trung cấp nghề, các trường cao đẳng) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nghỉ học đến hết tháng 02/2020; đồng thời lưu ý, không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời điểm này.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc hướng dẫn các học sinh, học viên, sinh viên tự ôn tập trong thời gian nghỉ học; tiếp tục vệ sinh, khử trùng lớp học, trang thiết bị phục vụ học tập để chuẩn bị cho các học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau khi kết thúc thời gian cho phép nghỉ học.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp quyết định cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 02/2020.

Nguồn: 52/UBND-THVX

Có thể bạn quan tâm